Miljøstyrelsen beskytter naturen

Miljøstyrelsen er en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøstyrelsen skal ikke forveksles med Naturstyrelsen, som hører under samme ministeriet. Naturstyrelsen har bl.a. til opgave at forvalte naturen og naturens resurser i Danmark. Miljøstyrelsen til gengæld, forvalter os. Som i hvordan vi behandler natur og miljø i Danmark.

En vis overlapning mellem de to styrelser kan ikke altid undgås. Men ellers er der klare skillelinjer.

Miljøstyrelsen beskæftiger sig med:

  • Overvågning af vand og natur, herunder at nationale og internationale aftaler og forpligtelser bliver overholdt.
  • Affald og jord. Affald som resurse i en cirkulær økonomi samt håndtering af forurenet jord.
  • Kontrol med sprøjtemidler og kemikalier i forbrugerprodukter
  • Kontrol med luft- og støjforurening. Heriblandt kontrol med de 750.000 brændeovne der findes i Danmark
  • Miljøregulering af erhvervsområder og virksomheder
  • Friluftliv, regler for hvad vi må i naturen, men også undervisning og oplysning.

Miljøstyrelsen er miljøpolitikkens spydspids

I 2015 fik Danmark sin første nationale friluftspolitik. Denne går ud på at friluftslivet er en social resurse som skal værnes om. Friluftslivet er godt for vores helbred og livskvalitet. Det skaber fælleskaber og gør os klogere på naturen. Friluftslivet fungerer derved også som en slags social løftestand. Det fremmer lighed og udjævner sociale og økonomiske forskel. Overfor naturen, er vi alle mere eller mindre lige. Der er vi først og fremmest mennesker. Naturen bekymrer sig ikke om du er læge, politiker eller på overførselsindkomst. For naturen er vi bare endnu en dyreart blandt tusinde af andre.