Lidt info om Miljø- og Fødevareministeriet

I miljø- og fødevareministeriet er der ca. 4200 ansatte. Der er fire styrelser og Madkulturen som er en selvejende institution. Ministeriet har til opgave at sætte rammerne for fødevareerhvervets udvikling og produktion. De befordrer bæredygtighed og ressourceeffektivitet inden for løsninger på området. Ministeriet bidrager også til udvikling af erhverv der skaber vækst samtidig med at de passer på miljøet og naturen. Ministeriet arbejder på at beskytte søer, åbent landskab og skov.

Samarbejde med og for ministeriet

I ministeriet er der mange opgaver som kræver forskellige samarbejdspartnere i udlandet og i Danmark. Det har et tæt samarbejde med mange interesse- og brancheorganisationer og mange andre offentlige myndigheder. Udenfor Danmark samarbejder Miljø- og Fødevareministeriet med EU-lande og andre organisationer. På internationalt plan samarbejder ministeriet blandt andet med FAO, WTO og OECD.

Ministeriets mål

I ministeriet fokuseres på troværdighed, moderne forvaltning og samfundsnytte. De sætter fokus på en høj faglig kvalitet og tillid til at der varetages opgaver professionelt. Miljø- og Fødevareministeriet er til for samfundet. Det bestræbes at lytte til borgerne og virksomhederne for i fællesskab at løse de problemer der måtte opstå. Ministeriet er en del af en offentlig sektor som ansvarsfuldt udvikles og tilpasses fremtidens behov. Samtidig tager de imod ideer og bruger digitale værktøjer og teknologiske muligheder for at skabe gode løsninger i højeste kvalitet. De vægter udvikling af chefernes og de ansattes personlige og faglige kompetencer. Målsætningen er at skabe en arbejdsplads som er attraktiv og tiltrækker de bedste medarbejder til netop denne sektor.